نوار پی وی سی فرامید

نوار لبه pvc برند تکنوپل مشابه رنگهای شرکت فرامید به ترتیب زیر

کدهای 124fn فرامید با کد 275kt تکنوپل، کد فرامید 124fr با کد 275bt تکنوپل، کد 503s فرامید با کد 258 تکنوپل، کد 407s فرامید با کد 297 تکنوپل، کد 804s فرامید با کد 295 تکنوپل، کد 603s فرامید با کد 295 تکنوپل، کد 3350 فرامید با کد 298 تکنوپل، کد 706 فرامید با کد 298 تکنوپل، کد 604 فرامید با کد 604sl تکنوپل، کد 706 فرامید با کد 246 تکنوپل، کد 404 فرامید با کد 243 تکنوپل، کد 128fb فرامید با کد 278eg تکنوپل، کد 25sm فرامید با کد 270eg تکنوپل، کد 22sm فرامید با کد 271eg تکنوپل، کد 325fs فرامید با کد 285bt تکنوپل، کد 329fs فرامید با کد 287bt تکنوپل، کد 321fs فرامید با کد 286bt تکنوپل

کدهای نامبرده شده از شرکت ام دی اف فرامید و نوار تکنوپل هستند که باهم مشابه و قابل استفاده میباشند

جهت سفارش با ما در تماس باشید

02133288700

09109214318

09194260919